Eturnity

CD Pojď

CD Pojď obsahuje živý záznam koncertního vystoupení skupiny Eturnity, které se konalo v pražském Divadle Archa v létě 2020 s hosty
Marcelem Bártou a Vladivojnou La Chia.

Album obsahuje písně:

  1. Zimní derviš
  2. Arytmik
  3. Mše
  4. Pojď
  5. Vzkříšení
  6. Přes mráz hvězd
  7. V konečcích prstů
  8. Time to adore
  9. Nabíledni

© Eturnity 2020